Μετάβαση στο περιεχόμενο


Φόρμα Ανακτήσεις Κωδικού Πρόσβασης

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την φόρμα για να τον επαναφέρετε. Εισάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση του email σας στο παρακάτω πεδίο. Το όνομα χρήστη ή διεύθυνση του email σας είναι ευαίσθητηπερίπτωση.
Μόλις υποβάλλεται αυτή την φόρμα, θα λάβετε ένα email επικύρωσης αυτής της διαδικασίας για την αποτροπή κακόβουλης χρήσης. Στο email θα λάβετε θα περιέχει επίσης και έναν σύνδεσμο τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε υποχρεωτικά. Αυτό το μήνυμα θα περιέχει επίσης και ένα σύνδεσμο που πρέπει να πατήσετε για τις περαιτέρω οδηγίες.

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης

ή Άκυρο